Xe TATA Máy Dầu Diesel

-6%
2020
282,100,000  265,900,000 
-5%
2020
294,900,000  278,700,000 
-5%
2020
303,400,000  287,200,000 
-8%
2020
END
Hết hàng
END
Hết hàng

Xe TMT

Xe Trường Giang

-4%
253,000,000  243,000,000 
-4%
244,000,000  234,000,000 
-6%
265,000,000  249,000,000 
-3%
210,000,000  204,000,000 

Xe Foton

-8%
265,000,000  245,000,000 
-5%
210,000,000  199,000,000 
-10%
210,000,000  190,000,000 
-7%
220,000,000  205,000,000 

Xe Kenbo

-5%
202,000,000  192,000,000 
-4%
240,000,000  230,000,000 
-5%
197,000,000  187,000,000 
-5%
206,000,000  196,000,000